Hide Filters
הצג סינונים 0
מיין לפי :
סינונים 0

ביטול עסקת מכר מרחוק

הנך רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מיום קבלת מסמך הגילוי, שיועבר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן כאישור הזמנה באמצעות פרטי ההתקשרות כפי שהלקוח סיפק (להלן: "מסמך הגילוי"), ובתנאים הקבועים במסמך הגילוי, לפי המאוחר. לשם כך עלייך להודיע לנו על הביטול באחת מבין הדרכים המפורטות להלן:

1. בעל פה- באמצעות שירות הלקוחות של החברה בטלפון 0779829305; או באחת מבין חנויות רשת "דקטלון" בישראל (להלן: "חנויות הרשת").

2. בדואר רשום לכבוד דקטלון ישראל בע"מ, מחלקת שירות לקוחות בכתובת: הסדנה 1 כפר סבא מיקוד 4442401.

3. בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]

4. באמצעות טופס הפנייה בעמוד צור קשר באתר בקישור https://www.decathlon.co.il/iw/content/46– ; יש לבחור בנושא הפנייה "ביטול עסקה". 

בהודעת הביטול יש לציין שם מלא, העתק חשבונית/מספר הזמנה לשם זיהוי העסקה. ביטול העסקה יבוצע כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות הרשת, שהמוצר באריזתו המקורית ושלם, תקין וללא כל פגם מכל סוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.

ביטול החיוב והשבת מחיר העסקה ששולם על ידך בגין המוצר יתבצע על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

על אף האמור לעיל אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה לרכישת מוצר באתר, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך זה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח ובין החברה, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

החברה רשאית להרחיב את תנאי הביטול בהתאם לשיקול דעתה ולמדיניות ההחלפות וההחזרות.