Hide filters
Filters 0
Order by:
Filters 0

דברים שכדאי לזכור בעת רכישת אופניים:

גלגלים:

לגלגלים יש חשיבות רבה בכל הקשור לבחירת אופניים. יש להם השפעה על המשקל הכולל של האופניים וכתוצאה מכך כמה מהר אפשר להאיץ אותם ולשמור על המומנטום בעת הרכיבה. לגלגלים יש השפעה גם על האווירודינמיקה ועל כוח העצירה של האופניים.