חבל הליכה, סלקליין

1 מוצר עבור חבל הליכה, סלקליין